Personas datu apstrāde

Izmantojot šos rīkus, uzņēmums UAB AD Baltic tīmekļa vietnē adbattery.eu izmanto sīkfailus, veic reģistrāciju un vāc noteiktus personas datus. AD Baltic UAB ciena savas tīmekļa vietnes apmeklētāju tiesības uz privātumu un atzīst vāktās informācijas aizsardzības lielo nozīmi.
Mēs vācam un apstrādājam šādus personas datus:

• pārlūkotā informācija,
• transportlīdzekļa reģistrācijas numurs,
• e-pasta adrese,
• tālruņa numurs.

Šī informācija ir vajadzīga, lai mēs varam nodrošināt ērtu un piemērotu tīmekļa vietnes darbību un mūsu piedāvāto produktu augstu kvalitāti, kā arī pienācīgi sniegt piedāvātos pakalpojumus (piemēram, iegādātā AD akumulatora pagarinātu garantiju). Mēs apstrādāsim jūsu pārlūkošanas informāciju trīs mēnešus. Visus pārējos personas datus mēs saglabāsim, kamēr pagarinātā garantija būs spēkā.

Sīkāku paziņojumu par privātumu varat skatīt šeit.