Naudojimo instrukcijos

1. Paruošimas

Akumuliatorius yra užpildytas rūgštimi, įkrautas, paruoštas naudojimui. Rūgšties tankis 1.28± 0.01 kg/l,  įtampa tarp gnybtų -12.5 V (6 V akumuliatoriams 6.2 – 6.4 V) esant +25°C.

 

2. Laikymas ir transportavimas

 

Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje. Akumuliatorių būtinai įkraukite, kai rūgšties tankis yra mažesnis nei 1.21 kg/l arba įtampa 12,4 V (6 V akumuliatoriams – 6.2 V). Laikykite akumuliatorius horizontaliai ir transportuodami padėkite taip, kad neapvirstų. Apsauginį teigiamo poliaus dangtelį nuimkite tik kai akumuliatorius įstatytas ir pritvirtintas automobilyje ir tik prieš prijungiant akumuliatorių prie automobilio elektros sistemos. Nuo naujo akumuliatoriaus nuimtą apsauginį dangtelį uždėkite ant senojo akumuliatoriaus teigiamo poliaus. Tokiu būdu apsaugosite akumuliatorių nuo atsitiktinio trumpo sujungimo.

 

3. Įtaisymas automobilyje

 

Jeigu automobilio ar papildomos elektros įrangos (audio aparatūra, signalizacija, ryšio priemonės) gamintojas nekelia specialių reikalavimų ar sąlygų, tai:

 

 • Išjunkite variklį ir visus įrenginius, naudojančius elektros energiją.
 • Naudodami metalinius įrankius venkite trumpo sujungimo.
 • Pirmiausia atjunkite neigiamo poliaus gnybtą, po to teigiamo poliaus gnybtą.
 • Atsukite ir nuimkite akumuliatoriaus laikiklį.
 • Iškelkite seną akumuliatorių ir į jo vietą įstatykite naują.
 • Prisukite atgal akumuliatoriaus laikiklį ir priveržkite tiek, kad akumuliatorius neklibėtų ir tvirtai laikytųsi savo vietoje.
 • Nuo akumuliatoriaus polių ir laidų gnybtų nuvalykite švino oksidą ir nešvarumus bei sutepkite tam skirtu tepalu (jei nežinote, kokį tepalą naudoti, klauskite akumuliatorių pardavėjo).
 • Pirmiausia prijunkite teigiamo poliaus gnybtą, po to neigiamo. Patikrinkite, ar pakankamai priveržėte gnybtus.
 • Jeigu ant seno akumuliatoriaus yra papildomos dalys (poliaus dangtis, dujų rezervuaras, alkūnė, vamzdelis, laikikliai, kamšteliai ir pan.), nuimkite tas dalis nuo seno akumuliatoriaus ir, jeigu reikia, sumontuokite ant naujo.
 • Palikite bent vieną dujų angą atvirą (tai galioja ir senam akumuliatoriui).

 

4. Įkrovimas

 

 • Atjunkite ir išimkite akumuliatorių iš automobilio.
 • Neįkraukite akumuliatoriaus gyvenamose patalpose ir arti galimų ugnies ir kibirkščių šaltinių.
 • Patalpos turi būti gerai vėdinamos; temperatūra ne žemesnė kaip +10°C.
 • Naudokite tik tam skirtus nuolatinės srovės įkroviklius. Atidžiai perskaitykite įkroviklio gamintojo rekomendacijas ir jų laikykitės.
 • Akumuliatoriaus teigiamą polių prijunkite prie įkroviklio teigiamo išėjimo gnybto, o neigiamą polių – prie įkroviklio neigiamo išėjimo gnybto.
 • Įkroviklį įjunkite tik po to, kai prijungtas akumuliatorius, o išjunkite baigus įkrovimą ir prieš atjungiant akumuliatorių.
 • Rekomenduotina įkrovimo srovė (amperais, A): 1/10 akumuliatoriaus talpumo (Ah).
 • Jeigu rūgšties temperatūra pakyla virš 55°C arba įtampa daugiau nei 16.3 V (6 V akumuliatoriams – 8.1 V), sumažinkite įkrovimo srovę.
 • Stipriai iškrautą akumuliatorių reikia įkraudinėti ne mažiau kaip 20 val. Nenustebkite, kartais prireikia ir dviejų parų.
 • Pilnai įkrauto akumuliatoriaus rūgšties tankis yra 1.28+ 0.01 kg/l, o įtampa tarp gnybtų – 12.6 V esant +25°C, o tik ką atjungus įkroviklį – 14-14,2 V (6 V akumuliatoriams – 6.3 V).
 • Akumuliatorius yra pilnai įkrautas, kai rūgšties tankis ir įkrovimo įtampa dvi valandas daugiau nekyla.
 • Patikrinkite elektrolito lygį ir, jeigu reikia, papildykite distiliuotu vandeniu. Niekada nepilkite rūgšties arba elektrolito. Elektrolitas supilamas gamykloje ir per visą akumuliatoriaus eksploatavimo laiką jo ,,pastiprinti“ arba keisti nereikia.

 

5. Priežiūra

 

 • Akumuliatorius turi būti švarus ir sausas.
 • Nuolat patikrinkite elektrolito lygį akumuliatoriaus sekcijose ir, jeigu reikia, papildykite distiliuotu vandeniu (elektrolito lygis tikrinamas įkrautam akumuliatoriui). Elektrolito lygis turi būti 10 mm virš švino elementų bloko. Jeigu tenka dažnai ir dideliais kiekiais vandens papildyti akumuliatorių, tuomet patikrinkite generatoriaus įtampos relę.
 • Akumuliatoriaus įkrovimo automobilinė įranga turi gerai dirbti. Veikiant varikliui, įtampa ant prijungto akumuliatoriaus polių turi būti nuo 13.9 V iki 14.4 V (6 V akumuliatoriams – nuo 6.9 V iki 7.3 V, 24 V sistemoms – nuo 27.6 V iki 29.2 V), nepriklausomai nuo to, ar įjungti papildomi elektros energijos vartotojai (ilgos/trumpos šviesos, stiklo apšildymas, ventiliatorius, kondicionierius, audio aparatūra ir t.t.), ar ne. Eksploatuojant akumuliatorių sunkiomis sąlygomis (nuolat važinėjant mieste, naudojant žibintus ar daug elektros energiją naudojančios įrangos, esant dideliems karščiams ar šalčiams) būtina kas mėnesį patikrinti akumuliatoriaus stovį ir, jeigu reikia, įkrauti papildomai. 24 V sistemose vienodoms sąlygoms užtikrinti ne rečiau kaip kartą į mėnesį sukeiskite akumuliatorius vietomis.
 • Nepalikite iškrauto akumuliatoriaus, nedelsiant jį įkraukite. Dėl fizinių-cheminių akumuliatoriaus savybių, esant gilioms iškrovoms, prasideda aktyvios medžiagos, esančios švino plokštelėse, irimas. Šis procesas yra negrįžtamas, todėl iškrautas akumuliatorius greitai praranda talpumą ir galią.
 • Nenaudokite jokių papildomų chemikalų ar taip vadinamų „pagerintojų“.
 • Jeigu elektrolito tankis yra žemesnis nei 1.21 kg/l arba įtampa mažesnė nei 12.3 V (6 V akumuliatoriams mažesnė nei 6.15 V), būtinai įkraukite akumuliatorių.
 • Nepalikite neįkrauto akumuliatoriaus šaltyje. Akumuliatorius, kurio įtampa yra 12 V (6 V akumuliatoriui – 6 V), elektrolito tankis 1.140 kg/l, užšąla prie – 15°C, dar labiau iškrautas akumuliatorius gali užšalti esant -10°C temperatūrai. Susidarę ledo kristalai suardo švino plokštelių aktyviąją masę.
 • Nepalikite nenaudojamo automobilio ilgiau nei 15 dienų su įjungta signalizacija.
 • Nepalikite automobilio su įjungtais nereikalingais elektros energiją naudojančiais prietaisais. „Trumposios šviesos“ pilnai įkrautą 55Ah talpos akumuliatorių iškraus per 4 – 6 valandas.
 • Visais atvejais akumuliatoriui išsikrovus tiek, kad nepavyksta užvesti transporto priemonės, akumuliatorių būtinai įkraukite su stacionariu įkrovikliu (transporto priemonės generatorius akumuliatoriaus pilnai įkrauti negali).

 

6. Pagalbinis užvedimas nuo kito automobilio akumuliatoriaus

 

 • Naudokite tik tam specialiai skirtus laidus.
 • Abiejų automobilių elektros sistema turi būti tos pačios įtampos.
 • Abiejų automobilių varikliai turi būti išjungti.
 • Vienu laidu sujunkite abiejų akumuliatorių teigiamus polius. Kito laido vieną galą prijunkite prie padedančio automobilio akumuliatoriaus neigiamo poliaus, o kitą galą prijunkite prie neužsivedančio automobilio kėbulo taip, kad liestųsi su pliku metalu ir kad prijungimo vieta būtų nutolusi nuo akumuliatoriaus. Vadovaukitės automobilio užvedimo instrukcija. Bandykite užvesti automobilį ne ilgiau nei 15 sekundžių.
 • Atjunkite laidus atgaline tvarka.
 • Būtinai pilnai įkraukite akumuliatorių ir laikykite sausoje, vėsioje vietoje (esant oro temperatūrai apie 0°C savaiminis išsikrovimas praktiškai nevyksta). Jeigu nenaudojamą akumuliatorių paliekate automobilyje, atjunkite neigiamą gnybtą.
 • Patikrinkite akumuliatoriaus stovį kas 3 mėnesius ir, jeigu reikia, papildomai įkraukite. Nenaudojamas akumuliatorius per parą dėl savaiminės iškrovos gali prarasti iki 1% savo talpos ir tai nelaikoma gamykliniu defektu